امروز: جمعه، 25 خرداد 1403

کراتینه مو


کراتین رشد ریشه بعد از 9 ماه

مشتری عزیزمون که 9 ماه پیش برای کراتینه کردن موهایشان پیش ما تشریف آورده بودن، همانطور که مشاهده می کنید موهای ایشان هنچنان صاف می باشد و اثر کراتین از بین نرفته است و فقط ریشه های مو فر می باشند. شایان ذکر است که ایشان چندین بار بعد از کراتین موهایشان را رنگ و هایلایت کردن
تعداد رزرو: 0

رشد ریشه مشتری بعد از 10 ماه

مشتری عزیزمون که 10 ماه قبل پیش ما کراتین کرده بودند، مجدداً برای کراتین ریشه های مویشان تشریف آوردن، همانطور که مشاهده می کنید اثر کراتین از بین نرفته و فقط رشد ریشه هایشان فر می باشد. لازم به ذکر است ایشان موهایی کاملاً فر و وزی داشتند.

تعداد رزرو: 0