امروز: جمعه، 25 خرداد 1403

کراتینه مو


سیکل یا چرخه رشد مو

سیکل یا چرخه رشد مو


به طور کلی موهای بدن انسان طول عمر مشخصی دارند که دارای دوره‌های رشد و استراحت بوده و بعد از مدت معینی می ریزند. در چرخه رشد موها سه مرحله آناژن،کاتاژن و تلوژن قابل تشخیص می‌باشد.

  • آناژن یا مرحله رشد: مرحله فعال دوره رشد موها می‌باشد و این دوره به طور متوسط در موهای سر بین 2 تا 6 سال و در موهای سایر نقاط بدن 30 تا 90 روز می‌باشد. به طور کلی در هر دوره بطور میانگین 80 تا 85 درصد موها در مرحله آناژن هستند.
  • کاتاژن یا مرحله میانی: در این مرحله مو دیگر رشد نکرده و خود را برای ریزش آماده می کند. این دوره مدت کوتاهی می باشد(تقریباً بین 2 تا 3 هفته) که طی آن تقسیم سلولهای ماتریکسی متوقف و فولیکول مو از ناحیه پاپیلا جدا می‌شود.در این مرحلهفولیکول مو چروکیده شده که به آن انتهای چماقی می گویند. در هر دوره بطور میانگین 5 تا 10 درصد موها در مرحله کاتاژن هستند.
  • مرحله تلوژن یا استراحت: در این مرحله مو در حال افتادن می باشد و جای خود را به موی جدید می دهند که این امر ضمن شست و شو و یا در اثر فشار ناشی از رشد موی جدید اتفاق می‌افتد. این دوره تقریباً 90 تا 100 روز به طول می انجامد و روزانه بطور متوسط 25 تا 100 تار موی سر ریزش می کند و موهای جدید جایگزین می‌شوند. در هر دوره به طور میانگین 5 تا 10 درصد موها در مرحله تلوژن می باشند که این درصد با افزایش سن رشد کرده و درصد موهایی که در فاز تلوژن قرار دارند بیشتر خواهد شد.


تعداد رزرو: 1